"عایق روی ایرانیت سفالی"

"عایق روی ایرانیت سفالی" عایق و رنگ نانو روی ایرانیت بدون پوسته شدن "عایق ایرانیت سفالی" به صورت رنگی و ضد یووی و بدون رنگ پریدگی "عایق نانو" به صورت رنگی و رطوبتی حرارتی روی "ایرانیت سفالی" "عایقکاری" روی ایرانیت سفالی به صورت "رطوبتی و حرارتی" عایق نانوایزوکاور"رنگ و "عایق نانویی" روی سفال و ایرانیت سفالی در سراسر کشور "عایق رنگی و الاستیکی" ،عایقکاری روی فلز و سفال عایق رنگی روی سفال و ایرانیت های سفالی 02166903312 02166903313 09128919148

مهندس حمیدی

خوزستان > شوش

۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۲ - ۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۳ - ۰۹۱۲۸۹۱۹۱۴۸

Email

آدرس: تهران

تعداد بازدید: ۲۱۸۳

به روز رسانی: امروز ۰۰:۲۹

شناسه آگهی: ۱۲۱۱۷۷۳